skip to main content

Insan

Bir konaklama şirketi olarak Labranda TMT, insanlar arasındaki bağlantıya inanır ve daha iyi bir yarın için birbirlerini cesaretlendirerek insanları önemser.

Tüm çalışanlarımıza saygılı ve adil davranılmasını sağlarız. Bu, Labranda TMT'de istihdam öncesinde, sırasında ve sonrasında insan haklarını, şeffaf bir belgeleme sürecini ve ayrımcı olmayan muameleyi teşvik etme girişimlerimize yansımaktadır. Çalışanlarımıza uyruğu, ırkı, yaşı veya cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık yapmayız. Bu sayede tüm çalışanlarımızı aynı uygulamayı kişisel ve profesyonel ortamlarda da uygulamaya teşvik ediyoruz. Ayrımcılık veya taciz durumunda otel, çalışanların katılabilecekleri ve dilekçe verebilecekleri bir şikayet prosedürü oluşturmuştur.

Labranda TMT, çalışanlarımızın çalışma koşullarını iyileştirmenin yollarını bulmakla kalmaz, aynı zamanda her bir yeteneğin kişisel gelişimini desteklemek için eğitimlerini ve gelişimlerini teşvik eder. Çalışanlarımızın kariyer yollarını ve refahlarını şekillendirmelerini sağlamak için mesleki ve kişisel gelişim konusunda eğitimler veriyoruz.

Ayrıca Labranda TMT çocuk işçiliğine ve sömürüsüne karşıdır. Çalışanlarımız, her türlü çocuk istismarını önlemek için bu tür faaliyetleri tanımak ve yönetime bildirmek üzere eğitilmiştir. Ayrıca, doğru önlemin alınabilmesi için tüm çocuk istismarı vakalarını yerel makamlara bildirme politikamız var.

Birbirinize iyi bakın ve birlikte güçlenin!